การเเต่งกายประเทศญี่ปุ่น

การเเต่งกายประเทศญี่ปุ่น เป็นชุดประจำชาติของญี่ปุ่น สามารถสวมใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง

การเเต่งกายประเทศญี่ปุ่น  ผู้ที่สวมกิโมโนในชีวิตประจำวันจะมีเพียงผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับศิลปะญี่ปุ่นแต่โบราณเท่านั้น การเเต่งกายประเทศญี่ปุ่น

Read More