การแต่งกายพื้นบ้านของคนอีสาน

การแต่งกายพื้นบ้านของคนอีสาน เอกลักษณ์ ผ้าซิ่นทอที่สวยงาม

การแต่งกายพื้นบ้านของคนอีสาน แบบดั้งเดิม การแต่งกายพื้นบ้านของคนอีสาน ประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของตนคือหญิงมักจะนุ่ง

Read More