เครื่องนุ่งห่ม การแต่งกาย

เครื่องนุ่งห่ม การแต่งกาย เสริมสร้างบุคลิกภาพให้มีภาพลักษณ์ที่ดี จะต้องเลือกแต่งกายดี มีรสนิยม รสนิยมของการแต่งกายขึ้นอยู่กับศิลปะ

เครื่องนุ่งห่ม การแต่งกาย เป็นบุคลิกของการสวมใส่ และศิลปะจะเป็นส่วนเสริมเพิ่มเติมหรือประดับตกแต่งให้เกิดรสนิยม เครื่องนุ่งห่ม การแต่งกาย ศิลปะกับเ

Read More
เครื่องประดับ ทอง สุโขทัย

เครื่องประดับ ทอง สุโขทัย ถือเป็นแหล่งอารยธรรม และเป็นราชธานีแห่งแรกของไทย โดยจากหลักฐานทางโบราณคดีต่างๆ

เครื่องประดับ ทอง สุโขทัย ที่ปรากฏในปัจจุบัน ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต เครื่องประดับ ทอง สุโขทัย สุโขทัยถือเป็นแหล่งอารยธรรม และ

Read More
การแต่งกายแฟชั่นโชว์

การแต่งกายแฟชั่นโชว์ ที่มุนษย์ต้องการในการดำรงชีวิตเพื่อปกปิดร่างกายและให้ความอบอุ่น เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย

การแต่งกายแฟชั่นโชว์ เสื้อผ้าที่สวมใส่ย่อมเปลี่ยนไปเพื่อเอื้อประโยชน์ในผู้สวมใส่มากขึ้น กางเกงจึงเป็นที่นิยม การแต่งกายแฟชั่นโชว์ ประวัติ เสื้อผ้

Read More
ประวัติการแต่งการ ภาคเหนือ

ประวัติการแต่งการ ภาคเหนือ ที่มีมาตั้งแต่บรรพบุษที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ยาวนาน

ประวัติการแต่งการ ภาคเหนือ มีลักษณะร่วมกันอยู่ โดยเฉพาะ จะประกอบด้วยเครื่องนุ่งและเครื่องห่ม ซึ่งแม้ว่าเวลาจะผ่านเลย ประวัติการแต่งการ ภาคเหนือ ปร

Read More
ประวัติการแต่งการแต่งกาย ภาคอีสาน

ประวัติการแต่งการแต่งกาย ภาคอีสาน ชาวอีสานถือว่าการทอผ้าเป็นกิจกรรมยามว่างหลังจากฤดูการทำนาหรือว่างจากงานประจำอื่นๆ

ประวัติการแต่งการแต่งกาย ภาคอีสาน สืบทอดกันมาผ่านการจดจำและปฏิบัติจากวัยเด็ก ประวัติการแต่งการแต่งกาย ภาคอีสาน ลักษณะการแต่งกาย ผู้ชาย ส่วนใหญ่นิ

Read More
ประวัติการแต่งกาย ในอดีต ถึง ปัจจุบันของคนไทย

ประวัติการแต่งกาย ในอดีต ถึง ปัจจุบันของคนไทย ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกคุณลักษณะหรือค่านิยมในแต่ละยุคแต่ละสมัยได้เป็นอย่างดี

ประวัติการแต่งกาย ในอดีต ถึง ปัจจุบันของคนไทย ไม่ใช่เรื่องแปลกที่การแต่งกายของคนไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยที่ควรจะเป็น ประวัติการแต่งกาย ในอดี

Read More
ประวัติการแต่งกายของภาคใต้

ประวัติการแต่งกายของภาคใต้ ทำให้การใช้วัสดุและรูปแบบมีเอกลักษณ์ไปตามเชื้อชาติ

ประวัติการแต่งกายของภาคใต้ ประชาชนในภาคนี้มีการแต่งกายต่างกันตามเชื้อชาติ ประวัติการแต่งกายของภาคใต้ ประชาชนในภาคนี้มีการแต่งกายต่างกันตามเชื้อชาต

Read More
ประวัติเครื่องประดับ ทองโบราณที่เก่าแก่มากที่สุด

ประวัติเครื่องประดับ ทองโบราณที่เก่าแก่มากที่สุด อายุเก่าแก่ 2,500 ปี

ประวัติเครื่องประดับ ทองโบราณที่เก่าแก่มากที่สุด เป็นเครื่องประดับที่มูลค่ามากและสวยงามาก ประวัติเครื่องประดับ ทองโบราณที่เก่าแก่มากที่สุด ยิ่งกว่

Read More
ประวัติการแต่งกายและเครื่องประดับ

ประวัติการแต่งกายและเครื่องประดับ เลือกการแต่งกายที่เหมาะและเครื่องประดับที่เข้ากับลุคในแบบที่ใส่

ประวัติการแต่งกายและเครื่องประดับ พื้นฐานที่แตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรม วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นจุดสำคัญที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนเสื้อ

Read More
ประวัติการแต่งการ ตัวนาง

ประวัติการแต่งการ ตัวนาง เป็นการแต่งกายนาฏศิลไทยที่มีมาตั้งแต่เดิมโบราณ

ประวัติการแต่งการ ตัวนาง เป็นการแต่งการแบบดอกไม้ทัดที่ด้านขวา มีอุบะ ตามตัวสวมเครื่องประดับต่าง ๆ ประวัติการแต่งการ ตัวนาง ตัวนาง เช่น นางสีดา นาง

Read More