ประวัติการแต่งกายของภาคใต้

ประวัติการแต่งกายของภาคใต้ ทำให้การใช้วัสดุและรูปแบบมีเอกลักษณ์ไปตามเชื้อชาติ

ประวัติการแต่งกายของภาคใต้ ประชาชนในภาคนี้มีการแต่งกายต่างกันตามเชื้อชาติ ประวัติการแต่งกายของภาคใต้ ประชาชนในภาคนี้มีการแต่งกายต่างกันตามเชื้อชาต

Read More
ประวัติเครื่องประดับ ทองโบราณที่เก่าแก่มากที่สุด

ประวัติเครื่องประดับ ทองโบราณที่เก่าแก่มากที่สุด อายุเก่าแก่ 2,500 ปี

ประวัติเครื่องประดับ ทองโบราณที่เก่าแก่มากที่สุด เป็นเครื่องประดับที่มูลค่ามากและสวยงามาก ประวัติเครื่องประดับ ทองโบราณที่เก่าแก่มากที่สุด ยิ่งกว่

Read More
ประวัติการแต่งกายและเครื่องประดับ

ประวัติการแต่งกายและเครื่องประดับ เลือกการแต่งกายที่เหมาะและเครื่องประดับที่เข้ากับลุคในแบบที่ใส่

ประวัติการแต่งกายและเครื่องประดับ พื้นฐานที่แตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรม วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นจุดสำคัญที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนเสื้อ

Read More
ประวัติการแต่งการ ตัวนาง

ประวัติการแต่งการ ตัวนาง เป็นการแต่งกายนาฏศิลไทยที่มีมาตั้งแต่เดิมโบราณ

ประวัติการแต่งการ ตัวนาง เป็นการแต่งการแบบดอกไม้ทัดที่ด้านขวา มีอุบะ ตามตัวสวมเครื่องประดับต่าง ๆ ประวัติการแต่งการ ตัวนาง ตัวนาง เช่น นางสีดา นาง

Read More
ประวัติการแต่งกาย ภาคใต้

ประวัติการแต่งกาย ภาคใต้ ที่เป็นตั้งแต่เดิมผู้อยู่อาศัยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์

ประวัติการแต่งกาย ภาคใต้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่สำคัญโดยเฉพาะประเทศจีน อินเดีย และหมู่เกาะสุมาตรา เรียกดินแดนแห่งนี้กันว่าอาณาจักรศรีวิชัย ประวัติการแต

Read More
ประวัติการแต่งกายภาคเหนือ

ประวัติการแต่งกายภาคเหนือ จึงน่าจะมีความคล้ายคลึงกันอยู่ในแง่ของรูปแบบและประเพณีนิยม

ประวัติการแต่งกายภาคเหนือ นับตั้งแต่สมัยของพระญามังรายมาจนถึงสมัยเชื้อสายของพระเจ้ากาวิละแล้วก็ตาม ก็ย่อมจะมีลักษณะไม่ต่างกัน ประวัติการแต่งกายภาคเหน

Read More
ประวัติ การแต่งกายยืนเครื่องโขนตัวพระ

ประวัติ การแต่งกายยืนเครื่องโขนตัวพระ ผู้ได้รับการยกย่องจากบรรดาศิลปินว่า เป็นผู้แต่งที่มีฝีมือชั้นเยี่ยม

ประวัติ การแต่งกายยืนเครื่องโขนตัวพระ มีความประณีตในการแต่งกายได้อย่างวิจิตร และผู้แสดง ประวัติ การแต่งกายยืนเครื่องโขนตัวพระ การแต่งกายยืนเครื่อง

Read More
การแต่งกายพื้นบ้านของคนอีสาน

การแต่งกายพื้นบ้านของคนอีสาน เอกลักษณ์ ผ้าซิ่นทอที่สวยงาม

การแต่งกายพื้นบ้านของคนอีสาน แบบดั้งเดิม การแต่งกายพื้นบ้านของคนอีสาน ประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของตนคือหญิงมักจะนุ่ง

Read More
ความเป็นมาของเครื่องนุ่งห่มมนุษย์

ความเป็นมาของเครื่องนุ่งห่มมนุษย์ ที่คุณไม่รู้ !?

ความเป็นมาของเครื่องนุ่งห่มมนุษย์ ต้องรู้เอาไว้ ความเป็นมาของเครื่องนุ่งห่มมนุษย์ มนษยุ ์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์แต่งกายด้วยเครื่องห่อหุ้มร่างกายที่ได้

Read More

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Read More