ประวัติการแต่งกาย ภาคใต้

ประวัติการแต่งกาย ภาคใต้ ที่เป็นตั้งแต่เดิมผู้อยู่อาศัยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์

ประวัติการแต่งกาย ภาคใต้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่สำคัญโดยเฉพาะประเทศจีน อินเดีย และหมู่เกาะสุมาตรา เรียกดินแดนแห่งนี้กันว่าอาณาจักรศรีวิชัย ประวัติการแต

Read More
ประวัติการแต่งกายภาคเหนือ

ประวัติการแต่งกายภาคเหนือ จึงน่าจะมีความคล้ายคลึงกันอยู่ในแง่ของรูปแบบและประเพณีนิยม

ประวัติการแต่งกายภาคเหนือ นับตั้งแต่สมัยของพระญามังรายมาจนถึงสมัยเชื้อสายของพระเจ้ากาวิละแล้วก็ตาม ก็ย่อมจะมีลักษณะไม่ต่างกัน ประวัติการแต่งกายภาคเหน

Read More
ประวัติ การแต่งกายยืนเครื่องโขนตัวพระ

ประวัติ การแต่งกายยืนเครื่องโขนตัวพระ ผู้ได้รับการยกย่องจากบรรดาศิลปินว่า เป็นผู้แต่งที่มีฝีมือชั้นเยี่ยม

ประวัติ การแต่งกายยืนเครื่องโขนตัวพระ มีความประณีตในการแต่งกายได้อย่างวิจิตร และผู้แสดง ประวัติ การแต่งกายยืนเครื่องโขนตัวพระ การแต่งกายยืนเครื่อง

Read More
การแต่งกายพื้นบ้านของคนอีสาน

การแต่งกายพื้นบ้านของคนอีสาน เอกลักษณ์ ผ้าซิ่นทอที่สวยงาม

การแต่งกายพื้นบ้านของคนอีสาน แบบดั้งเดิม การแต่งกายพื้นบ้านของคนอีสาน ประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของตนคือหญิงมักจะนุ่ง

Read More
ความเป็นมาของเครื่องนุ่งห่มมนุษย์

ความเป็นมาของเครื่องนุ่งห่มมนุษย์ ที่คุณไม่รู้ !?

ความเป็นมาของเครื่องนุ่งห่มมนุษย์ ต้องรู้เอาไว้ ความเป็นมาของเครื่องนุ่งห่มมนุษย์ มนษยุ ์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์แต่งกายด้วยเครื่องห่อหุ้มร่างกายที่ได้

Read More

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Read More