ประวัติการแต่งการแต่งกาย ภาคอีสาน

ประวัติการแต่งการแต่งกาย ภาคอีสาน ชาวอีสานถือว่าการทอผ้าเป็นกิจกรรมยามว่างหลังจากฤดูการทำนาหรือว่างจากงานประจำอื่นๆ

ประวัติการแต่งการแต่งกาย ภาคอีสาน สืบทอดกันมาผ่านการจดจำและปฏิบัติจากวัยเด็ก ประวัติการแต่งการแต่งกาย ภาคอีสาน ลักษณะการแต่งกาย ผู้ชาย ส่วนใหญ่นิ

Read More
ประวัติการแต่งกาย ในอดีต ถึง ปัจจุบันของคนไทย

ประวัติการแต่งกาย ในอดีต ถึง ปัจจุบันของคนไทย ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกคุณลักษณะหรือค่านิยมในแต่ละยุคแต่ละสมัยได้เป็นอย่างดี

ประวัติการแต่งกาย ในอดีต ถึง ปัจจุบันของคนไทย ไม่ใช่เรื่องแปลกที่การแต่งกายของคนไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยที่ควรจะเป็น ประวัติการแต่งกาย ในอดี

Read More
ประวัติการแต่งกายของภาคใต้

ประวัติการแต่งกายของภาคใต้ ทำให้การใช้วัสดุและรูปแบบมีเอกลักษณ์ไปตามเชื้อชาติ

ประวัติการแต่งกายของภาคใต้ ประชาชนในภาคนี้มีการแต่งกายต่างกันตามเชื้อชาติ ประวัติการแต่งกายของภาคใต้ ประชาชนในภาคนี้มีการแต่งกายต่างกันตามเชื้อชาต

Read More
ประวัติเครื่องประดับ ทองโบราณที่เก่าแก่มากที่สุด

ประวัติเครื่องประดับ ทองโบราณที่เก่าแก่มากที่สุด อายุเก่าแก่ 2,500 ปี

ประวัติเครื่องประดับ ทองโบราณที่เก่าแก่มากที่สุด เป็นเครื่องประดับที่มูลค่ามากและสวยงามาก ประวัติเครื่องประดับ ทองโบราณที่เก่าแก่มากที่สุด ยิ่งกว่

Read More
ประวัติการแต่งกายและเครื่องประดับ

ประวัติการแต่งกายและเครื่องประดับ เลือกการแต่งกายที่เหมาะและเครื่องประดับที่เข้ากับลุคในแบบที่ใส่

ประวัติการแต่งกายและเครื่องประดับ พื้นฐานที่แตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรม วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นจุดสำคัญที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนเสื้อ

Read More
ประวัติการแต่งการ ตัวนาง

ประวัติการแต่งการ ตัวนาง เป็นการแต่งกายนาฏศิลไทยที่มีมาตั้งแต่เดิมโบราณ

ประวัติการแต่งการ ตัวนาง เป็นการแต่งการแบบดอกไม้ทัดที่ด้านขวา มีอุบะ ตามตัวสวมเครื่องประดับต่าง ๆ ประวัติการแต่งการ ตัวนาง ตัวนาง เช่น นางสีดา นาง

Read More
ประวัติการแต่งกาย ภาคใต้

ประวัติการแต่งกาย ภาคใต้ ที่เป็นตั้งแต่เดิมผู้อยู่อาศัยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์

ประวัติการแต่งกาย ภาคใต้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่สำคัญโดยเฉพาะประเทศจีน อินเดีย และหมู่เกาะสุมาตรา เรียกดินแดนแห่งนี้กันว่าอาณาจักรศรีวิชัย ประวัติการแต

Read More
ประวัติการแต่งกายภาคเหนือ

ประวัติการแต่งกายภาคเหนือ จึงน่าจะมีความคล้ายคลึงกันอยู่ในแง่ของรูปแบบและประเพณีนิยม

ประวัติการแต่งกายภาคเหนือ นับตั้งแต่สมัยของพระญามังรายมาจนถึงสมัยเชื้อสายของพระเจ้ากาวิละแล้วก็ตาม ก็ย่อมจะมีลักษณะไม่ต่างกัน ประวัติการแต่งกายภาคเหน

Read More
ประวัติ การแต่งกายยืนเครื่องโขนตัวพระ

ประวัติ การแต่งกายยืนเครื่องโขนตัวพระ ผู้ได้รับการยกย่องจากบรรดาศิลปินว่า เป็นผู้แต่งที่มีฝีมือชั้นเยี่ยม

ประวัติ การแต่งกายยืนเครื่องโขนตัวพระ มีความประณีตในการแต่งกายได้อย่างวิจิตร และผู้แสดง ประวัติ การแต่งกายยืนเครื่องโขนตัวพระ การแต่งกายยืนเครื่อง

Read More
การแต่งกายพื้นบ้านของคนอีสาน

การแต่งกายพื้นบ้านของคนอีสาน เอกลักษณ์ ผ้าซิ่นทอที่สวยงาม

การแต่งกายพื้นบ้านของคนอีสาน แบบดั้งเดิม การแต่งกายพื้นบ้านของคนอีสาน ประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของตนคือหญิงมักจะนุ่ง

Read More