ประวัติการแต่งกาย

“การแต่งกาย” สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น

การแต่งกาย

การแต่งกาย หรือ การตกแต่งร่างกายด้วยเสื้อผ้า รวมทั้งเครื่อง ประดับประดาทุก อย่างตั้งแต่หัวถึงเท้า การแต่งกายนั้นมีวิวัฒนาการตั้งแต่อดีต มาจนกระทั่งตอนนี้

การแต่งกายสามารถช่วยสร้างความตรึงใจให้เกิดแก่ผู้พบเจอเนื่องจากการแต่งกายนั้นเป็นอย่างแรกที่จะสร้างความพึ่งพึงพอใจ ความสนใจ ความไว้ใจ ความเชื่อถือให้แก่ผู้พบเจอได้

  • จุดสำคัญของการแต่งกาย ช่วยบงบอกถึงอุปนิสัยของผู้แต่ง บ่งบอกถึงระดับการศึกษา ฐานะ เชื้อชาติ วัฒนธรรม
  • วิธีการแต่งตัว ถูกต้องตามกาลเทศะ มองความสะอาด สุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับช่วงวัย รูปร่าง ถูกกาลเทศะ ควรจะแต่งตัวให้เหมาะสมกับสถานที่ โอกาสที่เหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น สถานที่ราชการ งานมงคลสมรส งานศพ งานทำบุญ ฯลฯ
  • การเลือกเครื่องแต่งกายโดยทั่วไป ไม่สมควรสวมใส่เครื่องประดับมากจนเกินไป ถ้าหากผู้ชาย ควรจะมีนาฬิกา เนคไท เข็มกลัดเนคไท แหวนแบบเรียบๆแหวนรุ่น แว่นตากันแดด ส่วนสตรี ควรจะมีสร้อยคอ สร้อยข้อมือ นาฬิกา แหวนทอง แหวนเพชรแบบเรียบๆกำไล ต่างหู ฯลฯ

Comment here