การแต่งกาย

“การแต่งกาย” สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น

การแต่งกาย หรือ การตกแต่งร่างกายด้วยเสื้อผ้า รวมทั้งเครื่อง ประดับประดาทุก อย่างตั้งแต่หัวถึงเท้า การแต่งกายนั้นมีวิวัฒนาการตั้งแต่อดีต มาจนกระทั่งตอน

Read More