ประวัติเครื่องประดับ

ไพลิน เป็นอัญมณีในตระกูลคอรันดัม มีแร่ไททาเนียม และเหล็กปนอยู่ในผลึก

ไพลิน

ไพลิน ที่ดีที่สุดพบที่แคว้นแคชเมียร์ ประเทศอินเดีย

ไพลิน (Blue Sapphire) เป็นอัญมณีในตระกูลคอรันดัม (Corandam) ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกันกับทับทิม จึงได้มีความแข็ง 9 โมส์ (Moh) และได้มีความวาวแบบเพชรเช่นเดียวกัน แต่มีแร่ไททาเนียม และเหล็กปนอยู่ในผลึกจึงทำให้ไพลินมีสีน้ำเงิน ซึ่งในขณะที่ทับทิมมีแร่โครเมียมปนอยู่จึงทำให้มีสีแดง คำเรียกอัญมณีชนิดนี้ แต่เดิมนั้นคนไทยที่ได้มีการเรียกว่า นิลกาฬดังที่ปรากฏในคำกลอนนพรัตน์ ที่ว่า ” สีหมอกเมฆนิลกาฬ ” แต่ต่อมาเปลี่ยนมาเรียกกันว่า

เนื่องจาก เมื่อประมาณ 30 – 40 ปีก่อนนิลกาฬสีน้ำเงินเข้มสดที่มาจากจังหวัด ประเทศเขมรเป็นที่ต้องการ ของตลาดมากเมื่อผู้ขายนำมาขายจึงต้องได้มีการระบุว่ามาจากจังหวัดจนคำว่า  ที่ได้กลายมาเป็นคำเรียกแทน ” นิลกาฬ ” ไปโดยปริยาย ส่วนคำว่า Sapphire นั้น มาจากคำว่า Sapphiros ในภาษากรีก แปลว่า สีน้ำเงิน ในทางด้านการบำบัด  เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงและความซื่อสัตย์ผู้หญิงจำนวนมากจึงเลือกใช้ มาทำเป็นแหวนหมั้นนอกจากนี้ยังเป็นอัญมณีแห่งคุณธรรมอีกด้วยช่วย

จึงทำให้ผู้ที่สวมใส่มีจิตใจ ตั้งมั่นอยู่ในความดี เป็นการช่วยควบคุมอารมณ์เพิ่มความเชื่อมั่นและความศรัทธาต่อตัวเอง เป็นการช่วยให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและเช่นเดียวกับอัญมณีทรงคุณค่าชนิดอื่น ๆก็มีอำนาจช่วยปกป้อง ให้พ้นจากภยันตรายต่าง ๆ ด้วย ในทางด้านการบำบัดรักษาช่วยบรรเทาโรคหรืออาการทางสมอง โรคที่เกี่ยวกับประสาทและไขสันหลัง โรคที่เกี่ยวกับระบบประสาท ช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น

และยังเหมาะกับคนที่ผ่านการผ่าตัดสมองมาใหม่ ๆ อีกด้วย ผิวหนังอักเสบได้ ตำนานเกิด ในคัมภีร์พระเวทบันทึกไว้ว่า  คือดวงตาของอสูรวลาซึ่งถูกเหล่าเทวดาหลอกมาสังหารแล้วแยกชิ้นในส่วนร่างกาย ของอสูรตนนี้ออกอันเนื่องมาจากอสูรวลามีอำนาจเหนือพระอินทร์คอยกดขี่ข่มเหงเทวดาอื่น ๆ ชิ้นส่วนร่างของมารวลาที่ตกลงมาบนโลกมนุษย์ได้กลายเป็นอัญมณีชนิดต่าง ๆส่วนดวงตานั้นได้ตกลงมายังเกาะลังกา

แหล่งที่ได้มีการพบเบริเวณ ที่ร่วงหล่นลงมาได้กลายมาเป็นแหล่งแหล่งใหญ่ในปัจจุบัน คือประเทศศรีลังกา และบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย พม่า เขมร ที่ดีที่สุดพบที่แคว้นแคชเมียร์ ประเทศอินเดีย ของแคว้นแคชเมียร์ถูกค้นที่ได้มีการพบครั้งแรกในปี ค . ศ . 1881 ของแคว้นนี้มีสีน้ำเงินเข้ม แลดูนุ่มนวล ไม่อมเขียวหรืออมดำ ที่ได้มีการเรียกกัน ว่าสีน้ำเงินกำมะหยี่ (Velvety Blue) ที่ขึ้นชื่ออีกแหล่งหนึ่ง คือ จากซีลอนหรือประเทศศรีลังกาซึ่งได้มีลักษณะเดียวกันกับจากแคว้น แคชเมียร์ สำหรับ ในประเทศไทย ที่ได้มีการพบมากที่จังหวัดจันทบุรีและกาญจนบุรีของไทยส่วนใหญ่มีสีน้ำเงิน เข้ม น้ำเงินอมดำ อมเขียว หรืออมฟ้านอกจากนี้ยังได้มีการพบที่จังหวัดแพร่ สุโขทัย ศรีสะเกษ เพชรบูรณ์บ้างประปราย

ความเชื่อเกี่ยวกับคนในสมัยโบราณมีความเชื่อเกี่ยวกับอัญมณีชนิดนี้อย่างมากมาย เช่นชาวยิวเชื่อว่าเป็นเสมือนสารลับจากพระเจ้าชาวเปอร์เซียคิดว่าโลก ของเราวางอยู่เหนือขนาดใญ่ ส่วนท้องฟ้า คือภาพสะท้อนสีสันอันงดงามของเสริมบารมี เสริมดวงชะตา เป็นการช่วยในการตัดสินใจ เสริมให้ผู้คนรักใคร่นับถือ ให้พลังดี ๆ ในการค้นพบตัวเองบลู แซฟไฟร์ หรืนั้น เป็นอัญมณีที่ใก้พลังดี ๆ ถ้าหากว่าอัญมณีชิ้นนั้นมีพลังอยู่เต็มมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมมานานและจัดอยู่ ในอัญมณีประเภทนพเก้าของไทย เป็นอัญมณีอันดับต้น ๆ ที่คนไทยรู้จักกันดีใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

Comment here