การแต่งกายตัวละครวรรณคดี

การแต่งกายตัวละครในวรรณคดี ตัวลิง ตัวละครทั้งหมดที่แต่งกายยืนเครื่องของการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์

ตัวลิง

เครื่องแต่งกาย ตัวลิง ส่วนใหญ่คล้ายกับตัวยักษ์ แต่มีหางลิงห้อยอยู่ใต้ผ้าปิดก้นอีกที

ผู้แสดงตัวลิง เครื่องแต่งกายในส่วนใหญ่คล้ายกับตัวยักษ์ แต่มีหางลิงห้อยอยู่ใต้ผ้าปิดก้นอีกที ที่ได้สวมเสื้อตามสีประจำตัวในเรื่องรามเกียรติ์ ไม่มีอินธนู ตัวเสื้อปักลายขดเป็นวงทักษิณาวรรต สมมุติว่าเป็นขนตามตัวลิง ในส่วนของศีรษะสวมหัวโขนตามลักษณะของตัวละครซึ่งได้มีอยู่ประมาณสี่สิบชนิด เป็นการแต่งกายของตัวลิงคือหนุมาน ซึ่งเป็นทหารเอกของพระราม

สวมเสื้อแขนยาวปักดิ้นและเลื่อมลายวงทักษิณาวรรต มีพาหุรัด ที่ได้ประดับด้วยแหวนรอบ ปะวะหล่ำ เป็นการสวมกรองศอทับด้วยทับทรวง สังวาลและตาบทิศ ในส่วนล่างสวมเพื่อเป็นการสนับเพลาไว้ข้างใน นุ่งผ้านุ่งยก ในทางด้านหน้ามีชายไหวและชายแครงห้อยอยู่

ผ้าปิดก้นอยู่เบื้องหลัง หางลิง รัดสะเอว คาดปั้นเหน่ง ศีรษะสวมหัวโขนหัวหนุมาน ตามตัวสวมเครื่องประดับต่าง ๆ ประกอบด้วยกำไลเท้า ธำมงรค์ กรรเจียกและทองกร ถือว่าอาวุธคือตรีเพชร

Comment here