ประวัติเครื่องประดับ

เครื่องประดับไทย มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแบ่งออกเป็น 3 สมัย

เครื่องประดับไทย

เครื่องประดับไทย  มีความต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน

เชื่อว่าทุกคนคงได้มีการทราบกันดีอยู่แล้วว่า เครื่องประดับไทย ที่ได้มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยทวารวดีเลยทีเดียว และก็ได้มีวัฒนาการที่น่าสนใจกันเรื่อยมา ในหัวข้อนี้เราจึงจะขอหยิบยกเรื่องราวในประวัติศาสตร์ ในบางช่วงที่เกี่ยวกับเครื่องประดับไทยที่น่าสนใจมาฝากกันจ้า

เครื่องประดับในยุคที่ได้มีการเริ่มแรกนี้ที่ได้มีการรับอิทธิพลมาจากอาณาจักรละโว้และทวารวดีที่ได้มีการผสมผสานกับศิลปะของชนพื้นเมืองและการนับถือเทวรูป ที่ทำให้รูปแบบของเครื่องประดับสมัยสุโขทัยที่ได้มีลักษณะคล้ายเครื่องประดับของเทวรูปที่ได้มีการประดับตกแต่งแบบเต็มที่ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้ากันเลย ในขณะที่เครื่องประดับของชนชั้นสูงก็ได้มีเอกลักษณ์อยู่ที่งานช่างศิลป์ที่ได้ออกแบบอย่างวิจิตรงดงาม และได้มีชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้ ในส่วนชนชั้นสามัญในยุคนั้นที่มีน้อยมากที่สวมใส่เครื่องประดับ

เครื่องประดับในสมัยอยุธยา ที่สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ เครื่องประดับสำหรับกษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางในราชสำนัก และเครื่องประดับสำหรับสามัญชนทั่วไป

เครื่องประดับต่างๆ ของกษัตริย์และพระราชวงศ์ส่วนใหญ่ที่ได้มีการรับอิทธิพลจากอินเดีย ที่สวมใส่เพื่อความสง่างาม รวมทั้งเพื่อแสดงให้เห็นถึงฐานะและชนชั้นที่ได้มีหลายระดับ ในการสวมใส่เครื่องประดับก็ต้องได้มีการคำนึงถึงกาลเทศะด้วย เช่น ถ้าเป็นงานในพิธีสำคัญก็ต้องได้มีการแต่งแบบเต็มยศที่สำคัญคือมีความแตกต่างจากเครื่องประดับชองสามัญชนอย่างชัดเจน เพราะมีกฏหมายโบราณกำหนดไว้ในยุคนั้น

ในส่วนของเครื่องประดับของสามัญชน ผู้ชายก็มักจะใส่แค่แหวน ในส่วนผู้หญิงได้มีการนิยมใส่ต่างหูทำจากทองคำ เงิน หรือเงินกะไหล่ทอง ถ้าค่อนข้างมีฐานะดีก็อาจจะใส่กำไลข้อมือกับข้อเท้าในวัยเด็กด้วย

ในช่วงรัชกาลที่ 1-3 ยังคงเป็นค่านิยมที่ได้มีการสืบเนื่องมาจากสมัยอยุธยา แต่พอได้มีการเริ่มเข้าสูรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา ก็ได้มีการเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่าง หลังจากการติดต่อกับชาติตะวันตก เครื่องประดับสำหรับผู้หญิงทุกชนชั้นดูมีความหลากหลายและเป็นสากลจนได้มีการเริ่มจะกลายเป็นแฟชั่นขึ้นมาก็ว่าได้ เช่น เป็นการคาดศีรษะด้วยผ้าหรือสร้อยไข่มุกในสมัยรัชกาลที่ 7 นอกจากนี้ วัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งที่ได้มีการรับมาจากต่างชาติในยุคนี้ก็คือ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องประดับสำหรับปูนบำเหน็จความดีความชอบที่มีหลายกหลายรูปแบบ

Comment here