การแต่งกายชาวมุสลิม

ประวัติการแต่งตัวชาว มุสลิม เป็นกฎพื้นฐานสำหรับการแต่งการของสตรีมุสลิม ผู้หญิงทุกคนนั้นทราบดีว่าอะไรคือความพอเหมาะ

ประวัติการแต่งตัวชาว มุสลิม

ประวัติการแต่งตัวชาว มุสลิม  เครื่องนุ่งห่มแห่งความเคารพยำเกรงนั้นดีที่สุด เหล่านี้คือสัญญาณบางสัญญาณของพระเจ้า

ประวัติการแต่งตัวชาว มุสลิม

ในขณะที่บรรดามุสลิมนั้นได้ใช้คำว่า ‘ฮิจาบ’ เพื่อเป็นการแต่งกายตามแบบฉบับอิสลาม พวกเขานั้นได้ลืมไปว่าความจริงแล้ว ‘ฮิจาบ’ นั้นไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับอิสลามหรือกุรอานเลย เรานั้นได้นำลงมายังพวกเจ้าซึ่งบรรดาเครื่องนุ่งห่มเพื่อปกคลุมบรรดาส่วนพึงสงวนของพวกเจ้าและเพื่อเป็นเครื่องประดับ แต่เครื่องนุ่งห่มแห่งความเคารพยำเกรงนั้นดีที่สุด เป็นกฎพื้นฐานสำหรับการแต่งการของสตรีมุสลิม ผู้หญิงทุกคนนั้นทราบดีว่าอะไรคือความพอเหมาะพอดีและอะไรคือความไม่เหมาะสม ไม่จำเป็นที่จะต้องให้ใครไปบอกเพราะผู้หญิงทุกคนนั้นรู้ดีว่าการที่จะยืนหยัดอยู่บนความดีงามนั้นทำได้อย่างไร นั้นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของบรรดาชาวยิวที่ได้ถูกแทรกซึมไปอยู่ในบรรดาบันทึกฮะดีสต่างๆเช่นเดียวกันกับสิ่งที่ถูกคิดค้นขึ้นใหม่อีกหลายๆเรื่องที่ได้ปนเปื้อนอยู่ในอิสลาม พระเจ้าเป็นผู้ทรงสร้างผู้หญิงขึ้นมา ดังนั้นพระองค์ทรงทราบดีว่าผู้หญิงนั้นสามารถที่จะแยกแยะสิ่งเหล่านี้ได้ นี่คือเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าถึงได้ทำให้การยำเกรงพระเจ้านั้นเป็นกฎข้อแรก

Comment here