การแต่งกายชาวมุสลิม

ความเป็นมา การแต่งกายของชาวมุสลิม ในการแต่งกายของมุสลิมตามหลักการในศาสนาอิสลาม

ความเป็นมา การแต่งกายของชาวมุสลิม

ความเป็นมา การแต่งกายของชาวมุสลิม  เพื่อไม่ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของเรือนร่างเพศหญิง ดึงดูดความสนใจของบุรุษเพศ

ความเป็นมา การแต่งกายของชาวมุสลิม

การแต่งกายของชาวมุสลิม

ในการแต่งกายของมุสลิมตามหลักการในศาสนาอิสลาม มีวัตถุประสงค์สำคัญในการปกปิดสิ่งพึงละอายของร่างกาย เป็นการปกปิดสิ่งที่ละอายของร่างกายโดยเฉพาะร่างกายของ ผู้หญิงมุสลิม เพื่อที่จะไม่ให้มีในส่วนใดส่วนหนึ่งของเรือนร่างทางเพศ

เพื่อนไม่ให้เป็นการกระตุ้นอารม์ทางเพศของผู้ชาย เสื้อผ้าของทั้งมุสลิมชาย และมุสลิมหญิง ต้องสะอาด ประณีต เรียบร้อย ดูสวยงามเหมาะสมกับบุคลิกภาพ โดยการดำรงตนสมถะหรือการเคร่งครัดในศาสนา ซึ่งไม่จำเป็นต้องหมายถึงการใส่เสื้อผ้าเก่าแลดูซอมซ่อ

 

เพื่อให้บุคคลอื่นเห็นว่าไม่ใส่ใจใยดีต่อโลก แต่ควรแต่งกายให้เหมาะสมด้วยสีสันและลวดลาย โดยหลักการศาสนาอิสลาม เสื้อผ้าที่มีลวดลายเป็นรูปสัตว์ หรือรูปมนุษย์ ต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ และสำหรับมุสลิมชายนั้น มีข้อห้ามในการสวมผ้าไหม และสิ่งทอที่ประกอบหรือประดับด้วยทองคำแท้

Comment here