ประวัติเครื่องประดับ

พลอยไพลิน เป็นสัญญลักษณ์ที่คู่รักนิยมมอบเป็นของขวัญได้รับความนิยมในหมู่คนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

พลอยไพลิน

พลอยไพลิน  เชื่อกันว่าผู้ที่สวมใสไพลินจะมีชีวิตที่สดใส มีพลังในการดำรงชีวิต และไพลินนี้สามารถปกป้องอันตรายแก่ผู้ที่สวมใส่ได้อีกด้วย

พลอยไพลิน

ไพลิน (Blue Sapphire)เป็นพลอยประจำเดือนเกิดของผู้ที่เกิดเดือนกันยายน และไพลินยังถือเป็นสัญญลักษณ์ที่คู่รักนิยมมอบเป็นของขวัญให้แก่กันในโอกาสครบรอบการแต่งงานในปีที่ 5, 15, 23 และ ปีที่ 45 ไพลินได้รับความนิยมในหมู่คนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นสัญญาลักษณ์ของความซื้อสัตย์หรือความจริง ความมั่นคง หรือว่าความแน่วแน่ เป็นแหล่งคอรันดัมสีน้ำเงินในประเทศกัมพูชา ไพลิน มีความแข็งรองจากเพชร มีค่าความแข็งตามสเกลของโมส์เท่ากับ 9 ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอัญมณีสูงค่าตั้งแต่ 800 ปีก่อนคริสกาล ในสมัยโบราณ เชื่อว่าโลกตั้งอยู่บน ไพลินขนาดมหึมา

ชาวเปอร์เซียโบราณที่มีความเชื่อกันว่าแซฟไฟร์ คือ “หินที่มาจากฟ้า” เนื่องจากพวกเขา จึงทำให้สะท้อนแสงแดด ออกไปสู่ท้องฟ้ามีสีน้ำเงิน ตามตำนานได้มีการกล่าวว่า แซฟไฟร์เป็นพลอยของกษัตริย์ที่ใช้สวมใส่เพื่อป้องกันภยันตราย ทำให้เขาเชื่อกันว่าผู้ที่สวมใสไพลินจะมีชีวิตที่สดใส มีพลังในการดำรงชีวิต และไพลินนี้สามารถปกป้องอันตรายแก่ผู้ที่สวมใส่ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังถือเอาไพลินนี้เป็นสัญลักษณ์ของความจริงใจ และมั่นคงอีกด้วย

 

Comment here