ประวัติการแต่งการ ภาคเหนือ

ประวัติการแต่งการ ภาคเหนือ ที่มีมาตั้งแต่บรรพบุษที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ยาวนาน

ประวัติการแต่งการ ภาคเหนือ มีลักษณะร่วมกันอยู่ โดยเฉพาะ จะประกอบด้วยเครื่องนุ่งและเครื่องห่ม ซึ่งแม้ว่าเวลาจะผ่านเลย ประวัติการแต่งการ ภาคเหนือ ปร

Read More
ประวัติการแต่งการแต่งกาย ภาคอีสาน

ประวัติการแต่งการแต่งกาย ภาคอีสาน ชาวอีสานถือว่าการทอผ้าเป็นกิจกรรมยามว่างหลังจากฤดูการทำนาหรือว่างจากงานประจำอื่นๆ

ประวัติการแต่งการแต่งกาย ภาคอีสาน สืบทอดกันมาผ่านการจดจำและปฏิบัติจากวัยเด็ก ประวัติการแต่งการแต่งกาย ภาคอีสาน ลักษณะการแต่งกาย ผู้ชาย ส่วนใหญ่นิ

Read More