เครื่องประดับอัญมณีแห่งท้องทะเล

เครื่องประดับอัญมณีแห่งท้องทะเล มุกมีกำเนิดมาจากน้ำเมือกของหอยนางรมที่ปล่อยออกมา

เครื่องประดับอัญมณีแห่งท้องทะเล หอยที่มีมุกฝังอยู่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ถือเป็นอัญมณีแห่งความมั่งคั่งสมบูรณ์ เครื่องประดับอัญมณีแห่งท้อง

Read More
แบรนด์ดังเดนมาร์ก แพนดอร่า

แบรนด์ดังเดนมาร์ก แพนดอร่า เป็นแบรนด์เครื่องประดับอัญมณีที่มีชื่อเสียง

แบรนด์ดังเดนมาร์ก แพนดอร่า การเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ความนิยมของชาร์ม แบรนด์ดังเดนมาร์ก แพนดอร่า Pandora เป็นแบรนด์เครื่องประดับอัญมณีที่มีชื่อเ

Read More
ประวัติการแต่งตัว กินรี

ประวัติการแต่งตัว กินรี เป็นแต่งกายยืนเครื่องลำลองแบบนางกินรี

ประวัติการแต่งตัว กินรี มีในวรรณกรรมของไทยหลายเรื่อง เรื่องที่แพร่มากที่สุด ประวัติการแต่งตัว กินรี กินรี (อ่านว่า กิน-นะ-รี) (ตัวเมีย) และ กินนร

Read More
การแต่งกายของตัวละคร ในวรรณคดี

การแต่งกายของตัวละคร ในวรรณคดี จะแบ่งผู้แสดงออกเป็น 4 ประเภทด้วยกันตามลักษณะของแต่ละบทบาท

การแต่งกายของตัวละคร ในวรรณคดี  ซึ่งในแต่ละตัวนั้น นอกจากจะมีบุคลิกลักษณะที่ถ่ายทอดออกมาให้ผู้ชมทราบจากการแสดง การแต่งกายของตัวละคร ในวรรณคดี การแ

Read More
ประวัติการแต่งกายแฟชั่น

ประวัติการแต่งกายแฟชั่น ขึ้นอยู่กับการยุคสมัยและเสื้อผ้าที่สวมใส่กัน เสื้อผ้ายังบ่งบอกได้ถึงลักษณะของผู้สวมใส่ได้อีกด้วย

ประวัติการแต่งกายแฟชั่น เป็นการพัฒนาของแฟชั่นในแต่ละยุคสมัยที่แตกต่างกันออกไปอย่างมาก ประวัติการแต่งกายแฟชั่น ประวัติของเครื่องแต่งกายและที่มา วัน

Read More
ประวัติแฟชั่น ย้อนรอลประวัติศาสตร์

ประวัติแฟชั่น ย้อนรอลประวัติศาสตร์ จากยุคอียิปต์จนถึงปัจจุบันแฟชั่นเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง

ประวัติแฟชั่น ย้อนรอลประวัติศาสตร์ นิยามความสวยงามของร่างกาย ผิวพันธุ์ และแฟชั่นแต่ละยุคแต่ละสมัยย่อมไม่เหมือนกัน ประวัติแฟชั่น ย้อนรอลประวัติศาสตร์

Read More
ประวัติ เสื้อผ้าแฟชั่น

ประวัติ เสื้อผ้าแฟชั่น เป็นการยอมรับจนเกิดเป็นค่านิยม มีกระบวนการเกิดภาษาใหม่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น

ประวัติ เสื้อผ้าแฟชั่น การเปลี่ยนแปลงที่ต้องใช้เวลายาวนานและสามารถถ่ายทอดสิ่งนั้นไปสู่ลูกหลานได้ ประวัติ เสื้อผ้าแฟชั่น แฟชั่น เป็นคำที่มาจากภาษาอ

Read More
ประวัติเครื่องประดับ กษัตริย์ ยุคอียิปต์โบราณ

ประวัติเครื่องประดับ กษัตริย์ ยุคอียิปต์โบราณ ที่มีการค้นพบหลักฐานมากมายเกี่ยวกับเครื่องประดับ ซึ่งเครื่องประดับเป็นตัวบ่งบอกถึงฐานะ

ประวัติเครื่องประดับ กษัตริย์ ยุคอียิปต์โบราณ เป็นยุคที่มีการค้นพบหลักฐานมากมายเกี่ยวกับเครื่องประดับ ประวัติเครื่องประดับ กษัตริย์ ยุคอียิปต์โบราณ

Read More
ประวัติเครื่องประดับ กระเป๋า

ประวัติเครื่องประดับ กระเป๋า เป็นที่นิยมในหมู่คนดังสมัยนั้นมาก เมื่อภาพนี้ได้หลุดออกไปทำให้กระเป๋าเป็นที่ต้องการของผู้หญิงในสมัยนั้นมาก

ประวัติเครื่องประดับ กระเป๋า จนทำให้เกิดไอเดียในการทำกระเป๋าชนิดนี้ขึ้นมา ส่วนในเรื่องของความนิยมกระเป๋าก็ยังเป็นที่ชื่นชอบไม่แพ้ในสมัยก่อนเช่นกัน ปร

Read More
เครื่องประดับต่างหู

เครื่องประดับต่างหู ยุคแห่งเครื่องประดับที่เน้นความโดดเด่น เพราะสำหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจเรื่องสไตล์ทุกวันนี้ ความโดดเด่นไม่เหมือนใครคือสิ่งสำคัญที่สุด

เครื่องประดับต่างหู สร้างความตื่นตะลึงด้วยการจับคู่เสื้อผ้าที่สะดุดตาเข้ากับต่างหูพลาสติกขนาดใหญ่ ในยุคทศวรรษ เครื่องประดับต่างหู หลักการง่ายๆ ของ

Read More